Nerašytos tautiškumo pamokos

Žodis tautiškumas daug kam asocijuojasi su trispalve, pagarba tautai ir dora. Neretai jį pakeičia „patriotiškumas“ arba dar geriau šie žodžiai yra suplakami ir maišomi, nors pagal reikšmę jie yra skirtingi. Tautiškumas pagal terminų žodyną reiškia priklausymą kuriai tautai, buvimą kurios tautos nariu, o patriotiškumas – meilė, atsidavimas ir aukojimasis savo tėvynei ir tautai. Po žymiųjų…

Apie tautiškumą

 Tik ką sugrįžus iš Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos stovyklos „Mūsų šaknys – baltai“,  mane be nuovargio supa ir malonūs įspūdžiai. Nors praeitais metais ši stovykla buvo išvadinta nacių židiniu ir homofobų kūrimo katilu, tačiau žarstantis tokiais apibūdinimais tiek žurnalistai, tiek išvadinusieji smarkiai perlenkė lazdą. Parašyti šį tą apie tautiškumą man jau knietėjo seniai, o dabar…