Nerašytos tautiškumo pamokos

Žodis tautiškumas daug kam asocijuojasi su trispalve, pagarba tautai ir dora. Neretai jį pakeičia „patriotiškumas“ arba dar geriau šie žodžiai yra suplakami ir maišomi, nors pagal reikšmę jie yra skirtingi. Tautiškumas pagal terminų žodyną reiškia priklausymą kuriai tautai, buvimą kurios tautos nariu, o patriotiškumas – meilė, atsidavimas ir aukojimasis savo tėvynei ir tautai. Po žymiųjų…